Biorąc się za definicję franczyzy, w skrócie można powiedzieć, iż jest to określony system sprzedaży zróżnicowanych towarów poparty wymaganą i płynną współpracą pomiędzy franczyzodawcą a franczyzobiorcą.

Do działalności na licencji franczyzowej dochodzi w momencie, gdy jeden i drugi przedsiębiorca decyduje się na przestrzeganie wymagań, zaleceń oraz obowiązków zawartych w umowie. Oczywiście, ich większą ilością będzie tutaj obarczony franczyzobiorca.

Z czego składa się pakiet franczyzowy?

Pakiet franczyzowy składa się z zestawu dokumentów, który pozwala na prowadzenie działalności według ustaleń franczyzodawcy. W jego szeregi zaliczyć możemy: znak towarowy, know-how, podręcznik operacyjny, opłaty franczyzowe oraz usługi świadczone przez franczyzodawców na franczyzobiorców. Używanie znaku towarowego opiera się na widocznym znakowaniu nim określonych towarów – w momencie, gdy znak ten zostanie zarejestrowany używać go może jedynie jego rejestrator.

Do jego wypożyczeń, innym firmom czy osobom, dojść może jedynie na zasadzie udzielonej przez właściciela licencji. Z kolei, skrót know-how oznacza ogólną wiedzę fachową stosowaną w danej dziedzinie. A zatem, franczyzobiorca z pakietem franczyzowym może w pełni korzystać z wiedzy, pomocy technicznej oraz zaplecza edukacyjnego posiadanego przez franczyzodawcę.

Szukasz ciekawej franczyzy? Znajdziesz ją na stronie franczyzawpolsce.pl

https://franczyzawpolsce.pl/

Na podręcznik operacyjny składają się wszelkie zasady i wymogi wobec, których przedsiębiorca ma się stosować. Franczyzobiorca znajdzie w nim działania, które mają pomóc mu w zachowaniu i utrzymaniu tajemnicy handlowej czy poufnych informacji przeznaczonych jedynie dla pracowników danej firmy czy obszaru.

Zagadnienia jakie w podręczniku znajdziemy, w główniej mierze zależeć będą od tego, w jakiej branży działamy. Jednym z podstawowych wymagań w biznesie franczyzowym jest skierowanie opłat wobec franczyzobiorcy. Warunki finansowe ustalane są już na początku podpisywania umowy, gdzie dochodzi do negocjacji w tej kwestii – jednak to franczyzodawca powinien precyzyjnie określić częstotliwość oraz wysokość opłat, jakie pobierać będzie od drugiego przedsiębiorcy.

Wady i zalety franczyzy

Franczyza staje się coraz bardziej popularnym i powszechnym modelem prowadzenia działalności gospodarczej. Świetnie sprawdzić się może jako model, w przypadku tych osób, które pragną założyć własny biznes, lecz nie posiadają określonego pomysłu. Z drugiej strony, gdy przedsiębiorca nie posiada wymaganego doświadczenia może skończyć się dla niego rozczarowaniem i fiaskiem finansowym.

Do podstawowych zalet franczyzy zaliczyć można stałe wsparcie ze strony franczyzodawcy. Pomoże nam to uniknąć wielu trudności, jakie spadają na właścicieli samodzielnych działalności, takich jak szukanie właściwej lokalizacji czy zapisywanie się na szkolenia. Poza tym, nie musimy martwić się o wysokie koszty reklamy oraz wyszukiwanie określonych dostawców, gdyż w umowie wszystko to zostanie określone.

Z kolei do wad zaliczyć można stałe kontrole ze strony franczyzodawcy, wymagane opłaty, a także – często – zainwestowanie własnego kapitału w całe przedsięwzięcie. Nie mamy też opcji stworzenia, kształtowania oraz propagowania własnej marki, co jest niezgodne z umową.